Opis projektu

Info

Popis

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
Celoslovenské stretnutie fujaristov. 2020
Podujatie pod záštitou predsedníčky
Žilinského samosprávneho kraja
Eriky Jurinovej.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Podujatie s podporou
Žilinského samosprávneho kraja.
Podujatie k 15. výročiu
zápisu fujary do UNESCO.
Podujatie v rámci dní
Európskeho kultúrneho dedičstva.

Súvisiace projekty