Rudolf Szabó

CURRICULUM VITAE

 

 
1977

Narodenie

24.06.1977
SK – Nové Zámky

1991

1983 ~ 1991
Základné vzdelanie


ZŠ Jána Amosa Komenského
Nová cesta 9
SK – Tvrdošovce

1994

Remeslo

1991~1994

Stolár – Výroba nábytku a zariadení

ISCED 3C – Výučný list


SOU SZVD

Šulekova 59

SK – Nové Zámky

1996

Maturita

1995~1996

Stolárstvo – Nábytkárska výroba

ISCED 3–3A – Maturitné vysvedčenie


SOU

Robotnícka štvrť 14

SK – Komárno

1999

VŠ 01

1996~1999

Architektúra a pozemné stavby

ISCED 5–5A


STU – Stavebná fakulta

Radlinského 11

SK – Bratislava

2002

Prax v zahraničí

2002

Záhradný nábytok – Dizajn prax
Návrh, konštruovanie a marketing záhradného nábytku a prvkov malej záhradnej architektúry


Sapristi Moebel Antje Salup
1A Hammersdorf

DE – Buch

2005

VŠ 02

2000~2005

Priemyselný dizajn nábytku

ISCED 5–5A – Univerzitný diplom – Ing.


TU – Drevárska fakulta

T.G. Masaryka 24

SK – Zvolen

2006

Štúdium v zahraničí

2006

Erasmus – Študijný pobyt
Doktorandské štúdium


FHS Salzburg – Campus Kuchl
Markt 136A

A – Kuchl

2009

Zamestnanie 01

2007~2009

Učiteľ – Odborný asistent
Výskumná a pedagogická činnosť
Výučba v predmetoch:

Konštrukcia nábytku
Dizajn konštrukčného detailu
Stavebno-stolárske interiérové prvky, schody (Compass)
Ateliér dizajnu
Automatizácia (Autodesk Inventor, Solid Edge)
Diplomový seminár


TU – Drevárska fakulta
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
T.G. Masaryka 24

SK – Zvolen

2010

Doktorandské štúdium

2005~2010

Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Téma: Renesančný sedací nábytok na území Slovenska

(Materiály, Zdobenie, Inkrustácia)

ISCED 6


TU – Drevárska fakulta

T.G. Masaryka 24

SK – Zvolen

2013

SZČO

2010~2013

Samostatne zárobkovo činná osoba
IČO: 45 381 241


Ing. Rudolf Szabó – rudi
Jelšová 4928/25

SK – Banská Bystrica

2018

s.r.o.

2013~2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 47 485 931


rudi Group s.r.o.
Jelšová 4928/25

SK – Banská Bystrica

2019

ŠPECIALISTA PO

2019

Špecialista požiarnej ochrany
2017 – Základná odborná príprava ŠPO (Fire Center s.r.o.)


Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová 22

SK – Bratislava

DOHOVORÍM SA…

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
SK
SLOVENSKY
DE
NEMECKY
EN
ANGLICKY
HU
MAĎARSKY

SOFTWARE

ZOZNAM A ZNALOSŤ

CAD / 3D

Autodesk Autocad LT 85%
Autodesk Inventor 95%
Sketchup 95%
Solid Edge 80%
Solid Works 70%
TopSolid 95%
Compass 85%

DTP

Adobe Photoshop CC 80%
Adobe Lightroom Classic CC 90%
Adobe Illustrator CC 80%
Adobe InDesign CC 95%
Adobe Acrobat DC 85%
Corel Draw 70%

Office

Microsoft Word 90%
Microsoft Excel 70%
Microsoft Powerpoint 85%
Microsoft Outlook 90%
iWork Pages 95%
iWork Numbers 90%
iWork Keynote 80%
XMind 95%

Web

HTML 70%
CSS 70%
Wordpress 95%
Joomla 60%
Drupal 55%

Cloud

iCloud 95%
Dropbox 95%
Google Drive 95%
Mega 95%
One Drive 95%

Ostatné

Mac OS 95%
iOS 90%
Windows 80%
Android 60%

AM • B • B1

VODIČSKÝ PREUKAZ

OCENENIA

ČESTNÉ UZNANIE, DIPLOMY

CENA DREVÁRSKEHO KONGRESU
46. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE ŠVOČ (2005)
(NÁZOV PRÁCE: BALLBOARD)

2. MIESTO
45. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE ŠVOČ (2004)
(NÁZOV PRÁCE: VARIABILNÝ DEMONTOVATEĽNÝ NÁBYTOK)

ÚPV

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

BAĎURA • IHRING • KVOČKA • SZABÓ • VESELOVSKÝ

PRACOVNÝ STÔL
URČENÝ PREDNOSTNE PRE STARÝCH
A HENDIKEPOVANÝCH ĽUDÍ

SÓTÉR • IHRING • SZABÓ

SPOJOVACIE KOVANIE

PUBLIKOVANIE

ČLÁNKY, POSUDKY, RECENZIE