Opis projektu

Info

Software

Kategória

Popis

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
Celoslovenské stretnutie fujaristov. 2016
Podujatie s podporou
Žilinského samosprávneho kraja.
Podujatie k 11. výročiu
zápisu fujary do UNESCO.

Súvisiace projekty

Súvisiace projekty