Opis projektu

Info

Popis

PhDr. Klára Kubičková, PhD.

Teoretička a historička architektúry

Cenu Emila Belluša od roku 1990 udeľuje Spolok architektov Slovenska za celoživotné dielo v oblasti architektúry. O laureátovi na daný rok na základe predložených návrhov rozhoduje Prezídium SAS.

Súvisiace projekty

Súvisiace projekty