Opis projektu

Info

Popis

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
Celoslovenské stretnutie fujaristov. 2017
Podujatie pod záštitou predsedníčky
Žilinského samosprávneho kraja
Eriky Jurinovej.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Podujatie s podporou
Žilinského samosprávneho kraja.
Podujatie k 12. výročiu
zápisu fujary do UNESCO.

Súvisiace projekty

Súvisiace projekty